Μπορείτε να δείτε ομαδοποιημένα video επιγραφών LED Facade πρόσοψης κτιρίων (bar/pixel type).

Μέσα από αυτά μπορείτε να δείτε τρόπους κατασκευής μιας επιγραφής, τα χρώματα των led modules, να πάρετε ιδέες μηνυμάτων και τρόπους διαφήμισης των επιχειρήσεων σας και των προϊόντων σας.