ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  • Υψηλός βαθμός απόδοσης.
  • Αθόρυβη λειτουργία.
  • Οικονομικός.
  • Αξιόπιστος με ασφαλή λειτουργία.
  • Πρωτοποριακός σχεδιασμός.
  • Η καμπύλη ισχύος έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ676.