Συλλογή προσωπικών στοιχείων

Η εταιρεία συλλέγει τα ακόλουθα στοιχεία από τους χρήστες που επισκέπτονται την ιστοσελίδα:

  • Αριθμητική διεύθυνση ΙΡ
  • Πρόγραμμα περιήγησης (browser)
  • Χώρα (μέσω της ΙΡ)

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν απλούς χρήστες χωρίς να έχουν εγγραφεί. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης εγγραφεί στην ιστοσελίδα συλλέγονται επιπλέον τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
  • Στοιχεία παραγγελιών όπως διεύθυνση, ΤΚ, κ.λπ.

 

Εμπιστευτικότητα στοιχείων

Η Εταιρεία ΔΕΝ πρόκειται να διαθέσει τα στοιχεία σας σε κανέναν τρίτο και μένουν απόλυτα εμπιστευτικά στους Servers (διακομιστές) της Εταιρείας. Για κανένα διαφημιστικό λόγο δεν πρόκειται τα στοιχεία σας να δοθούν σε τρίτους. Τα στοιχεία σας τηρούνται στη βάση δεδομένων μας για λόγους ασφαλείας και μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά βάσει της Εθνικής Νομοθεσίας.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με βάση το καθεστώς ασφαλείας όσον αφορά τη συλλογή, χρήση και διατήρηση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Νομοθεσία.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η παρακάτω περίπτωση:
Όταν πιστεύουμε ότι η πρόσβαση, χρήση, διατήρηση ή αποκάλυψη τέτοιων στοιχείων απαιτείται εύλογα για (α) τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς, νομικές διαδικασίες ή κυβερνητικές απαιτήσεις, (β) την εφαρμογή των ισχυόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης πιθανής παραβίασης των όρων αυτής, (γ) τον εντοπισμό, την αποτροπή ή άλλως αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, ασφάλειας ή τεχνικά προβλήματα ή (δ) την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή ασφάλειας της Εταιρείας, των χρηστών ή του κοινού όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Η παραπάνω δήλωση συμμορφώνεται πλήρως με βάση την Εθνική Νομοθεσία περί Προσωπικού Απορρήτου, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.