Εδώ μπορείτε να δείτε ομαδοποιημένα video που αφορούν τα εύκαμπτα full color led modules που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επιγραφών.

Μέσα από αυτά μπορείτε να δείτε τρόπους κατασκευής μιας επιγραφής, τα χρώματα των led modules, να πάρετε ιδέες μηνυμάτων και τρόπους διαφήμισης των επιχειρήσεων σας και των προϊόντων σας.